MŠ se představuje

Cíle výchovy

Plánované akce

Jídelníček

Fotogalerie

Videogalerie

Kontakt

Aktualizováno

04.02.2018

Write to webmaster

 

   NA SVÝCH STRÁNKÁCH VÁS VÍTÁ

        MŠ STAROHOLICKÁ 236, HOLICE 

NAŠE MŠ SE PŘEDSTAVUJE

Podívejte se na prezentaci naší

Naše mateřská škola má sídlo na adrese:              

   Mateřská škola Holic                                                               

   Staroholická 236                                                

   okres Pardubice

 

 • Od 1.1.1995 je škola právním subjektem.

 • Provozovatelem mateřské školy je Město Holice

ředitelka školy              Mgr. Zdeňka Krátká

učitelky školy              Bc.Veronika Kaplanová; Anna Pavlíková DiS.; Lucie Březinová;

 • Pracujeme podle „Školního vzdělávacího programu“, který respektuje individuální zvláštnosti dětí.

 • Respektujeme individuální potřebu spánku dětí, délku spánku si určuje dítě.

 • Prostřednictvím informačního systému jsou rodiče informováni o dění ve škole.

 • Počet dětí v 1.třídě je 27, ve 2.třídě 27.

 • Provoz školy je od 6:15 hod. do 16:30 hod.

 • Pro školní rok 2017/2018 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání 550 Kč/měsíc.

 • Celodenní stravné : 39 Kč/den.

 • Měsíční záloha na stravné činí 858 Kč.

 • Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu.

 • Předškoláci, kteří nemají odklad školní docházky, platí pouze stravné ve výši 858 Kč.

 • Předškoláci s odkladem školní docházky a mladší děti hradí úplatu i stravné v celkové částce 1408 Kč.

 • Veškeré platby jsou hrazeny převodem na účet a to nejpozději do 15.dne v měsíci.

Nadstandardní aktivity MŠ

 • plavecký výcvik

 • saunování

 • hudebně-pohybový kroužek

 • výtvarná odpoledne

 • vánoční besídka

 • výlety

 • výlety společně s rodiči

 • organizování Dětského dne

 • výuka hry na zobcovou flétnu

 • divadelní představení na naší MŠ

 • prezentace MŠ na veřejnosti, různá vystoupení

Prázdniny v MŠ

 • podzimní prázdniny 26.10.2017-27.10.2017

 • vánoční prázdniny 23.12.2017-02.01.2018 (provoz MŠ od 03.01.2018)

 • jednodenní pololetní prázdniny 2.2.2018

 • jarní prázdniny 12.03.2018-18.03.2018

 • velikonoční prázdniny 29.03.2018-30.03.2018

 • letní prázdniny 02.07.2018-31.08.2017

 • školní rok 2017/2018 začíná od pondělí 03.09.2018

 • V době podzimních, pololetních, velikonočních a jarních prázdnin je MŠ v provozu a to dle zájmu rodičů. V době vánočních prázdnin je MŠ uzavřena. V době letních prázdnin je mateřská škola zpravidla uzavřena po dobu šesti týdnů.