MŠ se představuje

Cíle výchovy

Plánované akce

Jídelníček

Fotogalerie

Videogalerie

Kontakt

Aktualizováno

10.05.2016

[CNW:Counter]

Write to webmaster

 

   NA SVÝCH STRÁNKÁCH VÁS VÍTÁ

        MŠ STAROHOLICKÁ 236, HOLICE 

AKTUALITY

NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA - KUCHAŘKA

Vyhláška_Zápis do MŠ na školní rok 2016/2017

Žádost o umístění dítěte z MŠ Holubova do MŠ Staroholická v době letního prázdninového provozu

Žádost o umístění dítěte z MŠ Pardubická do MŠ Staroholická v době letního prázdninového provozu

MŠ Staroholická oznamuje uzavření MŠ v době letních prázdnin a to v termínech 01.07.-31.07.2016 a 22.08-28.08.2016.

NAŠE MŠ SE PŘEDSTAVUJE

Podívejte se na prezentaci naší

Naše mateřská škola má sídlo na adrese:              

   Mateřská škola Holic                                                               

   Staroholická 236                                                

   okres Pardubice

 

 • Od 1.1.1995 je škola právním subjektem.

 • Provozovatelem mateřské školy je Město Holice

ředitelka školy              Mgr.Zdeňka Krátká

učitelky školy              Bc.Veronika Kaplanová; Lucie Flekrová, DiS.; Anna Pavlíková, DiS.;

 • Pracujeme podle „Školního vzdělávacího programu“, který respektuje individuální zvláštnosti dětí.

 • Respektujeme individuální potřebu spánku dětí, délku spánku si určuje dítě.

 • Prostřednictvím informačního systému jsou rodiče informováni o dění ve škole.

 • Počet dětí v 1.třídě je 27, ve 2.třídě 27.

 • Provoz školy je od 6:15 hod. do 16:30 hod.

 • Pro školní rok 2015/2016 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání 500 Kč/měsíc.

 • Celodenní stravné : 35 Kč/den, platby jsou prováděny hotovostně u provozářky MŠ pí.Shejbalové.

 • Měsíční záloha na stravné činí 770 Kč.

 • Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu.

 • Předškoláci, kteří nemají odklad školní docházky, platí pouze stravné ve výši 770 Kč.

 • Předškoláci s odkladem školní docházky a mladší děti hradí úplatu i stravné v celkové částce 1270 Kč.

 • Veškeré platby jsou hrazeny u provozářky školy a to nejpozději do 20.dne v měsíci.

Nadstandardní aktivity MŠ

 • plavecký výcvik

 • saunování

 • hudebně-pohybový kroužek

 • výtvarná odpoledne

 • vánoční besídka

 • výlety

 • výlety společně s rodiči

 • organizování Dětského dne

 • výuka hry na zobcovou flétnu

 • divadelní představení na naší MŠ

 • prezentace MŠ na veřejnosti, různá vystoupení